Tijdens vervolgconsulten evalueren we hoe het met je gaat en stellen we waar nodig het advies bij. Hoe vaak en met welke tussenpozen vervolgconsulten nodig zijn, is afhankelijk van de aard van de klachten. Tijdens de intake kunnen we hier een inschatting van maken.