Het aantal consulten is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten. We kunnen tijdens het intakeconsult een schatting maken van het aantal consulten dat nodig zal zijn.