Ik ben onder therapeutennummer CL1871-05-02-19 aangesloten bij beroepsvereniging CAT