Het eerste consult duurt 60-75 minuten en kost €137,-. Dit consult is inclusief een kort tweede consult om het behandelplan te bespreken. De intake wordt i.v.m. de vergoeding door zorgverzekeraars in twee keer gefactureerd.
Een vervolgconsult duurt ongeveer 30-45 minuten en kost € 50,-. Voor meer informatie over de tarieven kijk hier